Historia

Historia

Ikaalisten Auto Oy perustettiin alkupuolella vuotta 1950. Yhtiösopimus tehtiin 22. huhtikuuta ja yhtiörekisteriin merkitseminen tapahtui 26. toukokuuta. Liikenteen perustana oli Akseli Kallion aikaisemmin liikennöimä linja Tampere - Kovelahti. Yhtiön perustamisen puuhamies oli maanviljelijä Nestor Mäkkylä, joka ei halunnut Kovelahden jäävän ilman linja-autoliikennettä. Hänen kanssaan yhtiötä perustamassa olivat maanviljelijät Anselmi Vähäniemi ja Taavetti Nikinoja, joka oli aikaisemmin toiminut myös autoilijana sekä autonkuljettajat Toivo Nurmilahti ja Vihtori Tarkki, mukana oli myös A Kallio. Aleksi Kalliolta ostettiin kaksi linja-autoa, Volvo ja Sisu sekä Kovelahden autotalli.
Perustetun yhtiön toimitusjohtajana oli Nestor Mäkkylä, joka sitten koko 50-luvun ajan uskollisesti ainakin sunnuntaisin oli katsomassa Tampereelle päin lähtiöitä ja odottelemassa auton tuloa. "Ei oo meilän auto, ku niin protisee", kerrotaan hänen sanoneen autoa odottaville.
Autonkuljettajana oli Toivo Nurmilahti, (rahastajana Reijo Jokiniemi) jonka työtahtia kuvaa pöytäkirjamerkintä "Toivo Nurmilahdelle päätettiin maksaa kesäloman ajalta 10 000 mk hyvityksenä, kun hän ei pidä kesälomaa." 


Koko 50-luku merkitsi Ikaalisten Autolle laajenemispyrkimyksiä. Jo perustamista seuranneena vuonna Tampere - Kovelahti -linja jatkettiin Raivalasta Ojajärven kautta Karviaan.
Vuonna 1955 alettiin ajaa Juhtimäestä Ikaalisten kauppalaan sekä kauppalasta Kurkelan ja Vatsiaisten kautta Vatulaan ja Kilvakkalan kautta takaisin. Vuonna 1958 alkoi liikennöinti Parkanon kunnan alueella. Näiden saatujen linjojen lisäksi tehtiin jatkuvasti uusia laajentamissuunnitelmia ja lähetettiin anomuksia Kulkulaitosten ja Yleisten töiden ministeriöön, mutta turhaan. Muiden liikenteenharjoittajien vastustus oli kova ja anomuksiin tuli hylkypäätökset. Se ei lannistanut uutta yhtiötä. Liikennekenttä ei ollut suuri mutta matkustajia riitti.
Jo keväällä -52 saatiin uusi linja-auto, Scania Vabis Kaipion korilla. Auto oli dieselkäyttöinen ja hinta oli 3 200 000 mk.
50-luku ei ollut linja-autoliikenteen harjoittajille valtakunnallisestikaan kulta-aikaa. On siis annettava tunnustus uudelle yritykselle, joka urheasti kehitti toimintaansa tänä vaikeana aikana.
Yhtiön ensimmäinen toimitusjohtaja Nestor Mäkkylä kuoli vuoden -59 lopussa. Toimitusjohtajaksi tuli Toivo Nurmilahti.
1960 oli linja-autoja jo 5, kuljettajia oli 5 omistajien lisäksi, rahastajia oli 2. Parkano - Kovelahti -linjaa jatkettiin kannattavuuden lisäämiseksi.
"Helmikuun 16. päivän vastaisena yönä yhtiötämme kohtasi suuri aineellinen menetys. Kovelahdessa sijainnut autotalli tuhoutui tulipalossa ja sen mukana kaksi hyväkuntoista linja-autoa. Palon syy jäi arvailujen varaan. Ajettavien vuorojen hoitaminen tuotti nyt suuria vaikeuksia, koska autot olivat vakinaisia vuoroautoja. Koska uuden linja-auton piti valmistua koritehtaalla vasta keväällä, oli hankittava tilalle käytetty auto. Lisäksi ostettiin vielä linja-auton alusta joka vietiin Tampereelle Ajokki Oy:n valmistettavaksi." (Ote yhtiön asiakirjoista)
Autojen valmistuttua ajokalusto oli hyvä sekä linjojen hoitoon että tilausajoihin. Velkataakka sensijaan oli kasvanut, sillä palaneista autoista saatu vakuutusraha oli mitättömän pieni uuden kaluston hintaan verrattuna.
Linjatuloja lisäsivät yhteis- ja kansalaiskoulujen oppilaat Ikaalisissa ja Parkanossa. Muutenkin ihmiset käyttivät edelleen linja-autoja matkustusvälineenä. Juhlapyhien jälkeen viidenkin linja-auton jono saattoi olla matkalla Tampereelle täynnä maalta palaavia.
Tilausajojen lisääntyessä tuli myös uusien autojen hankkiminen tarpeelliseksi. Jo 60-luvulla hankittiin uusi Scania noin joka toinen vuosi, ja koria suunniteltaessa pyrittiin ottamaan tilausmatkailijat huomioon.
Tammikuussa -67 menetti yhtiö ahkeran toimitusjohtajansa. Toivo Nurmilahti kuoli vain 40-vuotiaana. Hänen työtänsä ryhtyi jatkamaan Elli Nurmilahti opettajan työnsä ohella apunaan Reijo Jokiniemi, josta myöhemmin tuli liikennepäällikkö.
Vuonna 1970 saatiin vihdoin omat toimitilat, kun Ikaalisten Teollisuustalo valmistui. Tähän asti oli toimittu vuokratiloissa hajasijoitetusti. Nyt kaikki toiminnot, hallinto, huolto ja korjaukset olivat saman katon alla. Konttori, autohalli, varasto, sosiaali- ym. tilat olivat vaatimusten mukaiset. Päästiin keskitettyyn toimintaan.
Tilausajot olivat jo edellisellä vuosikymmenellä näytelleet tärkeää osaa tuottavuudesta. Niiden kehittämistä jatkettiin. Alettiin tehdä yhteistyötä matkatoimistojen kanssa. Ikaalisten Auto järjesti matkan, matkatoimisto muut matkan järjestelyt.
80-luku ja 90-luku ovat olleet koko maan linja-autoliikenteessä suurten muutosten aikaa. Yritysostot ja fuusiot sekä aikataulujen supistukset ovat vähentäneet ja samalla järkeistäneet liikennettä.
Ikaalisten Auton Tampere - Karvia linjaan 1971 lisätty ylimääräinen perjantai-iltavuoro ja samalla koko linja supistettiin liikennöimään välillä Tampere - Kovelahti. Myös sunnuntaivuoro poistettiin. Tänä päivänä vuoro ajaa ainoastaan Ikaalisten ja Kovelahden väliä. Muutkin linjat on jouduttu saneeraamaan nykyajan tarpeita vastaaviksi. Välttämätön asiointi- ja koululaisliikenne on pystytty säilyttämään.
Tilausliikenne on merkittävin tulonlähde tänään. Se muodostaa yli puolet yhtiön liikevaihdosta. Lisääntynyt vapaa-aika ja matkailun suosio ovatkin taanneet työllisyyden henkilökunnalle.
Huhtikuussa 2013 käännettiin uusi sivu yhtiön historiassa kun Jämijärveläinen liikennöitsijä Timo Ranta osti yhtiön koko osakekannan.